Almviks tegelbruk

Tegelbruket har anor från mitten av 1600-talet. Den nuvarande anläggningen anlades 1876/78. Driften upphörde 1971.

Foto: Claes Lampi

Industrianläggningarna vid Almvik utgjorde en del av Blekhems egendom under baron Nordenfalk. Förutom tegelbruket ligger även kvarn, såg och snickerifabrik på den smala remsan mellan E66 och Gamlebyviken omkring 15 km nordväst om Västervik.

Tegelbruket byggdes 1876/78 och tillverkade omkring 800.000 tak- och murtegel vid sekelskiftet. Senare utvidgades sortimentet även med håltegel och rör. Antalet arbetare var omkring 20. 1917 byggdes bruket ut och produktionen kunde höjas, 1928 var den 1,4 miljoner tegelvaror. Maskinerna drevs till en början med vattenkraft, senare skaffade man ångmaskin och på 1940-talet kom elektrifieringen. Leran togs in via linbana på andra våningen i den mer än 100 m långa byggnaden, medan sågspånen drogs in på en de-cau-villebana. Linbanan som byggdes på 1920-talet innebar en stor förbättring, tidigare drogs leran in med oxar och häst. Huvudbyggnaden för torkning av råteglet är byggd i trä och har två våningar samt vind.

Sammanbyggd med den långa längan ligger utrymmen för bearbetning och formning av leran. Ringugnen ligger fritt i förhållande till torkladan och har 16 kammare. Sista porten igenmurades enligt påskrift i november 1971. Sammanbyggt med ugnshuset finns ett enkelt varulager mot sjösidan.

Skorstenen är 8-kantig på kvadratisk bas och står fritt från ugnen. Ytterligare en lada ligger i vinkel mot stora torkladan och i denna installerades en flistugg på 1950-talet.

Sammanbyggt med ett skärmtak finns ett mindre putsat tegelhus med personalutrymmen och kontor. I en ekbacke intill ligger tegelmästarbostaden med två uthusflyglar och garage. Samtliga tak är tegeltäckta sadeltak.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *