Angelskogs tegelbruk (Ronneby)

Tegeltillverkningen vid Angelskogs tegelbruk startade 1899 av Ronneby Tegelbruks AB. Redan 1903 tog Angelskogs Tegelbruks AB över driften och året därpå gjordes vid bruket 3 miljoner mursten och 100.000 rör.

Bruket hade en ångmaskin om 115 hkr och sysselsatte 25 arbetare. Under de följande decennierna tillverkades mellan 2 och 2,5 miljon tegel årligen och tyngdpunkten låg hela tiden på murtegel och dräneringsrör, med mindre kvantiteter taktegel och håltegel som komplement. Som mest arbetade 38 man vid Angelskog.

Efter att bruket 1929 övertagits av dir Mattelin, lades driften ned i början på 1930-talet, och bruket är rivet sedan 1950-talet. Angelskogs tegelbruk låg nära Ronneby hamn söder om staden.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *