Annefors bruk

Fridene socken, Hjo

Det första tegelbruket på platsen tillkom under 1700-talet. Annefors Bruk, som också omfattat stora jordegendomar, kvarn, smedjor, såg och kraftverk, ägdes från 1764 till 1916 av släkten von Essen. Under slutet av 1800-talet tillverkades årligen 200 – 350.000 tegel. Bruket om- och tillbyggdes 1904 och tillverkningen år 1928 var 1,5 miljoner tegel, varav hälften utgjordes av taktegel och rör.

År 1937/38 moderniserades bruket, men brann ned efter endast fyra år. Vid återuppförandet året därpå fick bruket Keller-automat för murtegel och automatisk torkanläggning, enligt uppgift som det andra i landet. Kapaciteten ökade till 2 miljoner murtegel och så småningom tillverkades även fasadtegel. Annefors tegelbruk lades ned 1965 och är i huvudsak rivet.

Ägare 1947: C. E. Johansson, Fridene

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *