Arboga tegelbruk

Arboga tegelbruk startade på 1880-talet och flyttades på 1890-talet till Södra Trädgårdsgatan, på södra sidan av ån. Man tillverkade murtegel, taktegel och rör, tillsammans ca 1,4 miljoner tegel i början av seklet. Under 1920- och 1930-talen blev man allt mer specialiserade på taktegel och rör. På 1940-talet flyttades bruket åter till Stenlöpet söder om ån. Efter nedläggningen 1971 har bruket rivits.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare 1947: P. O. Gustafsson


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *