Arneby tegelbruk

Sunne socken, Sunne

Arneby tegelbruk 2 km norr om Sunne förekommer i källorna redan på 1890-talet och drevs, som så många andra mindre bruk, i kombination med sågverk. 1924/25 tillverkades 0,5 miljoner murtegel. Tegelbruket finns belagt in på 1940-talet och lades troligen ned på 1950-talet.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *