Beatelunds tegelbruk

Tegelbruket anlades omkring 1890 på norra stranden av Göta Kanal, mellan Söderköping och Mem vid Östersjön. Bruket hade från början ringugn och friliggande torklador. Årsproduktionen låg kring 1 miljon tegel, först mest murtegel, sedan med en allt större andel rör.

1945 byggdes bruket om enligt Svedala-systemet med torkning i två våningar ovån ugnen och friliggande maskinrum/tegelslageri samt sommarlador. På denna tid var Gottfred Sandwall ägare.

Bruket var nu elektrifierat och ugnen eldades med stenkol och spån. Antalet anställda var som störst i början av 1900-talet eller omkring 40 man för att sedan minska något till 30.

Vid nedläggningen 1967 omfattade ugnshuset fem våningar. Den stora byggnaden revs 1982.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *