Berga tegelbruks AB

Högsby socken, Högsby

Tegelbruket vid Berga Säteri uppfördes 1899 och AB Berga Tegelbruk bildades året därpå. Bruket byggdes enligt Svedalasystemet med en 14-kammars ringugn i bottenvåningen och torkning i tre våningar ovan ugnen.

Foto: AB Flygrafik / Kalmar läns museum. Public Domain

Produktionen var för småländska förhållanden mycket stor eller ca 4 miljoner sten/år. I sortimentet ingick alla sorters mur-, fasad- och förbländertegel, form- och radialtegel och tidvis också taktegel och rör. Bruket hade även en glacerugn för glacering av taktegel.

Som drivkälla användes från början en 50 hkr:s ångmaskin. Antalet anställda varierade mellan 30 och 40 man. 1928 då tegelbruket ägdes av Nygärde producerades 2,8 miljoner tegel. Under 1930-talet verkade bruket åter under eget namn och gjorde då mellan 3 och 4 miljoner sten.

Under 1950-talet återupptogs tillverkningen av fasadtegel, medan taktegeltillverkningen upphörde. Berga tegelbruk lades ned 1966.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *