Berga tegelbruk

Tegeltillverkningen vid Berga Säteri har mycket gamla anor. Ett provtegel för Stockholms slott, tillverkat 1728, finns bevarat. Från 1861 var säteriet och tegelbruket i familjen von Stockenströms ägo. (Åkers styckebruk)

Bruket var länge ett utpräglat tak- och rörtegelbruk. 1921 brann anläggningen ner, men kom att återuppföras igen. 1942/43 byggdes ett murtegelbruk som komplement till taktegelbruket. På 1950-talet tillverkades omkring fyra miljoner tegelvaror årligen och bruket sysselsatte då 50 arbetare.

1960 lades tillverkningen ned, sedan taktegelbruket åter brunnit ned.

Ugnsbyggnaden vid murtegelbruket var av Svedalatyp, ca 18 x 60 m, byggd i 4 våningar med fasad av rödfärgad panel och med tegeltäckt sadeltak. Skorstenen var centralt placerad i byggnadskroppen. Ugnarna var utformade som två parallella ugnar, tillsammans upptagande en yta av ca 12 x 24 m.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *