Bergsbrunna tegelbruk

Norra Bergsbrunna tegelbruk vid stambanan sju kilometer söder om Uppsala, startades på 1890-talet som ett ångtegelbruk med inriktning på murtegelproduktion.

I början av seklet tillverkades 1,2 miljoner tegel årligen. Åren 1918/19, då bruket ägdes av AB Byggnadsvaror, byggdes det om och moderniserades. Från början av 1920-talet ingick bruket i AB Mälardalens tegelbruk, vilket redan tidigare köpt upp produktionen, och namnet ändrades till Bergsbrunna. Bruket hade nu tre torkvåningar ovan ringugnen, tegelslageri i en femvåningsbyggnad, där de fyra övre våningarna var torkvåningar, samt ytterligare en fyra-våningslada förutom ett flertal friliggande mindre lador.

Den stora produktionsapparaten till trots tillverkades endast 2 miljoner tegel, där nu också ingick 2-kupigt taktegel och rör. Mot slutet av 1940- talet hade Bergsbrunna två stora ringugnar igång och tillverkade med en arbetsstyrka på 50 man omkring 5 miljoner murtegel och gult fasadtegel årligen.

På 1960-talet övergick man till bränning i tunnelugn och en modern fabrikshall i gult fasadtegel byggdes. Vid halvårsskiftet 1984 lades Bergsbrunna tegelbruk ned av ägaren KF och 43 anställda fick gå.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *