Björns tegelbruk

Nederluleå socken, Luleå

Tegelbruket Björn anlades 1899 mitt emellan Luleå och Boden, nära Norra Sunderbyns station. Tegelmaskinerna drevs av en 80 hkr ångmaskin och bränningen skedde i en stenkolseldad ringugn. Torkningen av råstenen skedde i tre torkvlningar ovan ugnen samt i tre fristlende sommarlador.

Tillverkningen omfattade mur-, fasad- och formtegel, kakelugnategel, taktegel samt som specialitet fyra sorters beklädnadstegel.

1904 tillverkades 1,9 miljoner tegel och antalet anställda var det året 65 under sommarsäsongen och 15 under vintern. Arbetarbostäder fanns i brukets regi. Efter ombildning till Biörns Nya Tegelbruks AB minskades arbetsstyrkan till 30 resp 10 man och produktionen till 1,3 – 1,5 miljoner sten.

Från 1920-talet och framåt koncentrerades tillverkningen till lättmurtegel och högporöst tegel. Bruket elektrifierades och torkkapaciteten byggdes ut till att omfatta tio lador för råtegel. Björns tegelbruk lades ned 1965/66. Byggnaderna brändes ned på 1970-talet.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *