Bockholms-Sättra tegelbruk

Bockholmssättra är känt för sitt stora tegelbruk. Bruket, som var mycket gammalt och ursprungligen anlagt före 1815, ombildades 1874 till aktiebolag och i samband härmed skedde en större utbyggnad. Bruket hade 1885 den största produktionen av samtliga tegelbruk i Mälardalen och levererade även tegel till bygget av Stockholms stadshus. Idag finns bara fundamentrester kvar efter den en gång så stora anläggningen.

Bruket var ett typiskt gårdsbruk och tillika sjöbruk, beläget vid Bockholmssättra gård på södra sidan av Bockholmssundet och farleden in till Stockholm.

Leveranserna av murtegel till Stockholm ökade från 0,6 miljoner sten 1869 till nära 6 miljoner sten år 1885, vilket gjorde Bockholms-Sättra till Mälardalens största tegelbruk. Anläggningen hade två stora ringugnar och en arbetsstyrka på 160 personer, vilket vittnar om en ålderdomlig tillverkningsprocess.

1915 fick gården och bruket ny ägare och bruket lades ned, delvis beroende på första världskrigets följder, då en stor del av arbetsstyrkan inkallades och det rådde brist på smörjoljor. Bruket revs 1916.

Bockholmssättra är en herrgård och tidigare säteri belägen vid Bockholmssundet i nordvästra delen av Salems socken i Salems kommun, Stockholms län.

Källor:

  • Wikipedia
  • Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *