Bokenäs tegelbruk (Gullmarns)

Bokenäs socken, Uddevalla

Tegelbruket låg vid Jorfall vid Gullmarn, 2 mil väster om Uddevalla. Bruket anlades 1898/99 under namnet Gulmarns Tegelbruk, från 1910 Bokenäs Tegelbruks AB.

Tillverkningen bestod 1928 av 2,5 miljoner murtegel, 0,4 miljoner taktegel och 0,5 miljoner rör. Ringugnen eldades med stenkol och bruket var helt inriktat på sjötransporter, främst till Göteborgsområdet.

Tegelbruket lades ned 1964.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *