Broby tegelbruk

Broby tegelbruk, som enligt William Bruno anlagts mellan 1885 och 1889, startades förmodligen i samband med att järnvägen öppnades 1885. Ugnsbyggnaden är av Svedalatyp, troligen från 1930- eller 1940-talet, byggd i tre våningar med rödfärgade fasader och plåttak.

På en odaterad ritning i Skandias arkiv redovisas en ca 40 meter lång ringugn, maskinhus, lokomobilhus, tre större och ett antal mindre torklador samt ett bostadshus.

Omkring sekelskiftet tillverkades 0,5 miljoner sten, huvudsakligen murtegel men även en del taktegel.

1915, då bruket ägdes av JA Gustafsson, hade man ett brett tillverkningsprogram med stortegel, normaltegel, klint- och reveteringstegel, 1- och 2-kupigt taktegel samt rör av flera dimensioner. Strax därefter övertogs bruket av AB Mälardalens Tegelbruk och produktionen lades om radikalt till att uteslutande bestå av mellanväggsplattor. 1928 tillverkades 0,4 miljoner porösa mellanväggsplattor, varav nästan allt gick med järnväg till Stockholm. Omkring 1950, då ca 2 miljoner plattor tillverkades, gick allt med lastbil. Bruket lades ned 1966.

Plats: Kårsta socken, Ekskogen, Vallentuna

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Illustration: MokiArt

Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *