Brogårds tegelbruk

Bruket etablerades på Brogårds ägor vid mitten av 1800-talet. Tegelbruket ligger ca 2 km söder om Bro station vid Kvistbergaviken, en vik av Mälaren. 1907, då greve Johan Sparre står som ägare, producerades vid ångtegelbruket omkring 2 miljoner murtegel. Tegelbruksaktiebolaget Brogård bildades 1909 och från 1914 arrenderades bruket av det nybildade AB Mälardalens tegelbruk.

Brogårds tegelbruk 1947. Foto: Public Domain

En genomgripande modernisering skedde under 1930 eller 1940-talet, då Svedalasystemet infördes och kapaciteten höjdes till ca 5 miljoner sten. Man tillverkade då röd och gul fasadsten. Torkningen skedde i tre våningar.

Den gulbrännande leran hämtades med pråm från Uppsala. Bruket tillhörde vid nedläggningen 1966 KF.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *