Byggnadsvård och återbruk

Många äldre svenska hus har tegeltak. Tegeltak är hållbara och vackra och de åldras med värdighet. Det är därför viktigt att bevara ursprungliga, gamla tegeltak, samt att skapa förståelse för deras värde.

Foto: Claes Lampi

Äldre svensk tegeltillverkning var ett hantverk som få idag har kunskap om. Den traditionella och äldsta takpannan i Sverige är den handgjorda enkupigt. Denna finns i otaliga storlekar och varianter. Från slutet av 1800-talet blev tvåkupigt og trekupigt populärt.

Ursprungligen lades varje takpanne för hand i speciella former. Detta skapade unika variationer som inte går att kopiera med dagens mekaniska produktion. Färgnyanser och åldrande blir inte detsamma heller. Därför är det viktigt att ta hand om gamla tegeltak. Tyvärr kastas en hel del tegelstenar, ofta på grund av myter och missförstånd. Att enskilda takpannor går sönder, eller att taket ser slitet och dåligt ut, är ingen anledning att byta ut hela taket. Takpannor kan kompletteras, rengöras och återanvändas.

Som allt annat ska taket underhållas och repareras vid behov. Undertaket måste bytas ut med jämna mellanrum, men tegelstenarna bör återanvändas. Om du fortfarande inte återanvänder stenen, ta hand om den. Kanske andra vill lämna tillbaka stenen senare?