Återbruk av taktegel

Att återanvända tegel är både miljömässigt, estetiskt och kulturhistoriskt förnuftigt och hållbart.

Foto: Claes Lampi

Ur miljösynpunkt är återanvändning av byggmaterial både energieffektivt och resursbesparande. Tegelprodukter har extremt lång livslängd och blir därför en hållbar miljöprodukt över tid även om produktionen är energikrävande. Men vi pratar här om produkter som kan hålla i hundratals år.

Rent estetiskt är gamla tegelprodukter också väl värda att ta hand om. Det är svårt att kopiera gamla takpannor. Även om nya kopior påminner om gamla takpannor är det nästan omöjligt att få samma visuella uttryck med modern tillverkning av takpannor.

Vi hoppas därför att du tar hand om ditt gamla tak!