Glaserade takpannor

Tekniken att glasa takpannor är gammal. Redan i slutet av 1700-talet experimenterades med glasade takpannor i Sverige. På andra håll i världen mycket tidigare. Men få svenska tegelbruk levererade glasade takpannor. Det var både dyrt och svårt att producera. I praktiken var det bara ett fåtal på 1900-talet som lyckades göra detta ordentligt. De flesta av de äldre glaserade tegelstenarna i Sverige är därför importerade, främst från Holland.

Glasade takpannor har alltså liten tradition här i landet. De få som inför andra världskriget skaffade glasade takpannor var de allra rikaste i samhället. Vissa offentliga byggnader fick även glasade takpannor.

Men både då och nu upplevs glasade takpannor som exklusiva. Frågan är om man idag ska välja glasade takpannor om taket behöver läggas om. Här får du olika svar beroende på vem du frågar. Vi kommer därför att försöka belysa frågan ur tre olika perspektiv:

A) Byggnadsskyddsperspektiv

Ur ett byggnadsvårdsperspektiv vore det optimala att värna husets autenticitet. I praktiken innebär det att man återanvänder den ursprungliga takpannan. Originalbyggnadsdelar är ett värde i sig. Om du inte har originalpannor, eller behöver ytterligare pannor, så ska du skaffa takpannor som motsvarar originalet i ålder och utseende. Oavsett om det gäller glasade eller oglaserade takpannor.

Suboptimalt vore att byta ut den ursprungliga takpannan mot en ny kopia. Detta kan bli aktuellt om den ursprungliga stenen inte kan återvinnas. Väljer du en sådan lösning måste du se till att den nya takpannan är en bra kopia av originalet. Enkupig oglaserad bör till exempel ersättas med enkupig oglaserad. I detta perspektiv är det inte acceptabelt att lägga en helt annat tak än ursprungligen. Till exempel glaserade takpannor om de ursprungligen var oglaserade.

B) Tekniskt perspektiv

Ur ett tekniskt perspektiv är det framför allt stenens egenskaper som är intressanta. Man kan inte säga att det ena är bättre än det andra, men vi kan peka på skillnaderna:

Glaserad sten: Har en slät yta. Smuts, grenar, kvistar, vatten och snö glider därmed lätt ner från taket. Det är mindre risk för nedsmutsning, och de förblir rena och kommer att se nya ut längre än oglaserade. Men släta tak måste ha bra skydd som t.ex. snöfångare. Dessutom kommer mer vatten att gå i avloppet då glasade takpannor absorberar minimalt med nederbörd. Detta kan leda till mer vatten runt grundmuren.

Oglaserad sten: Har en strävare yta som kan leda till överväxt och missfärgning. Eller patina. Oglaserat tegel kommer också att suga upp något mer vatten vid regn, men det är bara en fördel eftersom det blir mindre vatten i stuprör och runt grundmuren. Att tegel tar upp lite vatten är helt oproblematiskt då det kommer att torka ut i torrt väder.

Hur tätt taket är beror på stenens form och fals. Om takpannan är glaserad eller inte är av mindre betydelse. I slutändan är det utseendet som gör den stora skillnaden mellan glaserade och oglaserade takpannor.

C) Estetiskt perspektiv

Ur ett estetiskt perspektiv är utseendet i fokus. Vissa kanske tycker att glaserade takpannor ser snyggare ut. Men lite sunt förnuft kan vara bra att ha med sig. På enkla stugor blir det fel att ha glaserade pannor. Andra hus kan däremot kunna leva bra med båda delarna. Lägg lite tid på att lära känna husets historia, dess ägare och omgivningarna. Det kommer ofta att vara till stor hjälp om du inte vet vad som ursprungligen fanns på taket.

Vad rekommenderar tegelbruk.se?

I första hand rekommenderas ett byggnadsskyddsperspektiv. Om du inte vet vilken sten som ursprungligen fanns på huset rekommenderas ofta oglaserade, röda takpannor. Gärna en återvunnen panna eller vid behov ett nytt exemplar. Om det inte finns något som tyder på att det har legat glaserad sten på taket bör man därför använda röda traditionella takpannor på gamla hus.

Ett intressant problem kan dock uppstå om huset var tänkt att ha ett annat tak än det som faktiskt lades. En arkitekt kan till exempel ha rekommenderat glasade takpannor, medan husägaren valde en billigare lösning på grund av ekonomin. Kan arkitektens önskan uppfyllas 100 år senare? Vår principiella ståndpunkt är att man inte ska försöka göra ett hus mer exklusivt idag. Ett hus ska spegla tiden det byggdes i. Om man inte hade råd med bra lösningar 1910 är det ofta ett misstag att piffa upp huset idag. Det är nog många byggnadstekniska lösningar som valdes på grund av tight ekonomi tidigare. Ska vi ändra på det idag?