Kan tegeltaket återanvändas?

Ja, i de flesta fall kan du återanvända äldre takpannor. Återanvändning av takpannor är både miljömässigt, estetiskt och kulturhistoriskt förnuftigt och hållbart. Undertaket måste bytas ut med jämna mellanrum, men takpannorna kan hålla i hundratals år.

Foto: Claes Lampi

Det är skicket på undertaket, beslag, hängrännor, vindavvisare etc som avgör om taket måste renoveras. Även om du har gamla takpannor betyder det inte att du måste köpa nya takpannor, så länge takets alla komponenter i övrigt är intakta. Om en takpanna går sönder och allt annat ser bra ut räcker det oftast med att byta ut den trasiga takpannan.

Men om du måste renoveras taket rekommenderar vi följande procedur:

Se till att du har tillräckligt med takpannor

Innan du börjar bör du räkna ut hur mycket tegel du behöver. Det kommer alltid att finnas en del svinn, och dessutom kommer det ofta att finnas behov av extra takpannor. Du bör därför köpa extra takpannor så att det räcker till innan du börjar arbeta på taket. Ofta kan det handla om 10-20 % av den totala mängden. Kontakta t.ex. taktegel.se.

Ta bort tegelpannorna från taket

Om undertaket ska bytas kan bra takpannor tas bort och placeras på separata plattformar på taket, eller tas ner till marken. I vissa fall kan delar av tegelet placeras på ställningen. Men tänk på att takpannor väger minst 50 kg per kvadratmeter. Det bästa är att få ner pannorna på marken. Nere på marken är det lättare att sortera pannorna, skrapa mossa och rengöra dem.

För att få takpannorna ner på marken har du minst två alternativ: Du kan göra en kanal av två brädor spikade i en vinkel där en skickar och en tar emot. Eller så kan du göra en enkel hissmekanism som höjs och sänks med ett rep och en remskiva.

Återanvändning av takpannor

När undertaket har reparerats och bytts ut kan de gamla takpannorna sättas tillbaka på plats. Det är ofta ett litet pussel för att få pannorna att ligga bra. Detta beror på typen av pannor. Enkupigt handslaget är något svårare att lägga en t.ex. tvåkupigt strängpressat. Men det är bara att försöka.

Det första året efter omläggning av tak bör man hålla ett öga på takets utveckling. Det kan vara så att vissa pannor har flyttat något och att man måste justera tegelen lite. Men så småningom kommer taket att lägga sig och hålla i många år framöver. Det finns fortfarande tegel och takpannor från både 1700- och 1800-talen på svenska hus.

Läs mer här: