Myter om tegeltak

Ser taket smutsigt och dåligt ut? Har takpannorna spruckit? Måste jag renovera taket? Du är osäker och ber om råd av en takläggare. Ja, säger takläggaren. Taket bör renoveras och ersättas med nya takpannor. Dagen efter får du ett erbjudande om komplett ombyggnad med nya takpannor. Men är det nödvändigt?

Foto: Claes Lampi

Tyvärr är historien inte ovanlig. Gamla tegeltak byts ständigt ut mot nya. Och det är så kulturarvet reduceras. Både miljön och estetiken tappar på det.

Men normalt är det inte takpannan som är ett problem, utan undertaket. Ströläkt och bärläkt måste bytas ut regelbundet, men taktegel kan användas och återanvändas i decennier efter decennier. Ibland i hundratals år.

Tegelbruk.se har därför samlat en rad myter som går igen när det kommer till gamla tegeltak.

Gamla tegelpannor drar vatten

Alla tegelstenar absorberar lite vatten när det regnar. Detta är oproblematiskt och ofta en fördel för äldre bostäder. Oproblematiskt eftersom vattnet aldrig går igenom pannan, utan torkar ut vid torrt väder. Fördelaktigt eftersom vattenmängden i hängrännor och stuprör minskar, och det blir mindre vatten runt grundmuren.

Gamla tegelpannor slår i solen och blir ojämna med åren

Gamla tegelpannor har formats för hand eller pressats i enkla maskiner. Efter formningen torkades pannorna i några veckor innan de eldades i ugnar på runt tusen grader. Det är i denna process (formning, torkning, bränning) som eventuella ojämnheter har uppstått – och inte senare. Samtidigt är det dessa detaljer som gör gamla takpannor unika och omöjliga att kopiera med dagens mekaniska produktion.

Tegeltakpannor håller upp till 50 eller 75 år

Tegel håller tills de spricker/krossar. Det kan vara tio år, hundra år eller mer. Så länge pannan är intakt kan den återanvändas. Tegel är ett av våra längst levande och starkaste material, och kan fortfarande hittas intakt i byggnader som är flera hundra år gamla.

Nytt tegel är bättre än gammalt tegel

Både nya och gamla takpannor i tegel är solida och hållbara produkter. Men ibland kan tegel också ha dålig kvalitet och kort livslängd. Problem med både leran, formningen och bränningen kan resultera i dåliga produkter. Men om pannan har överlevt i flera decennier kan du vara säker på att kvaliteten är bra.

Spruckna glaserade takpannor är på väg att spricka

Äldre glaserade takpannor har ofta sprickor, det vill säga små sprickor i glasyren. Det kan uppstå på grund av olika värmekoefficienter på teglet och glasyren, men dessa påverkar inte takpannans hållbarhet och kommer sällan att synas från marken. Knastret sitter därför bara i glasyren. Takpannan går bra att använda även om det översta lagret är något sprucket.

Spruckna takpannor gör att taket måste bytas

När en takpanne eller två går sönder är det inte ett tecken på att hela taket behöver bytas. Det betyder bara att du måste byta ut de pannor som är trasiga.

Gamla takpannor faller ner oftare än nya

Faller takpannor ned är det oftast undertaket som behöver lagas. Det är ströläkt och bärläkt som slits, oavsett om takpannan är ny eller gammal. På utsatta ställen kan gamla takpannor även fixeras med spik, genom hål borrade i toppen av pannan.

Svårt att återanvända gamla takpannor

Ja, men inte så illa som man kan tro. Det svåraste är nog att få tag på hantverkare som vill återanvända takteglet. Det kan därför vara bra att kontakta företag som taktegel.se för fler goda råd och hjälp.