Enkupigt

Det enkupiga vingteglet blev från 1600-talet och fram till 1800-talets mitt den helt dominerande tegeltypen i Sverige. Fram till mitten av 1800-talet slogs allt tegel för hand, men mot slutet av 1800-talet började man tillverka taktegel på maskinell väg – både genom strängpressning och formpressning.

Källa: Taktegel.se – Hedenstedt AB

Foto: Claes Lampi
Annons i Tegel 1938.
Foto: Claes Lampi