Munktegel

De äldsta typerna af taktegel, som anträffats här i Sverige, är det så kallade munk och nunneteglet, eller kort sagdt munketeglet. Det består af två olika slags pannor, en underliggande sort nunnorna och en öfverliggande sort munkarna, hvilke båda i stort sedt äro halfcylyndrar.

Det är högst troligt att munk- och nunnetegel har tillverkats ända sedan 1100-talet då tegel först kom till Norden.

Källa: Roland, A. (1912). Äldre taktegel : hufvudsakligen på byggnader i Stockholm. Sveriges Tegelindustriförenings populära böcker. N:o 6. Helsingborg.

Nedan ser vi en variant av munk- och nunnetegel. Endast munken är halvcylindrig, medan nunnan är platt.

Taket på Peterskyrkan i Vatikanen. Foto: Claes Lampi