Tvåkupigt

Tvåkupig strengpressad taktegel är en av de mest sålda takpannorna i Sverige. Anledningen är att flera tegelbruk i Heby-Vittinge-Sala-trakten masstillverkade dessa under perioden 1870-1970. Dessa stora tegelbruk hade tidvis mer än hälften av den svenska marknaden. Nedan en typisk strängpressad takpanna från Heby tegelverk.

Tvåkupigt strängpressat tegel. Foto: Claes Lampi

Nedan ser vi en strängpress med munstycke för tvåkupiga takpannor. Efter att leran har pressats genom munstycket delas den manuelt upp i lämpliga pannlängder. De färska takpannorna läggs sedan bort för att torka. Denna strängpress finns på Heby Tegelbruksmuseum.