Skorsten i tegel

Tegelskorstenar är i allmänhet hållbara, säkra och solida rökkanaler. En oskadad tegelskorsten fungerar utmärkt som motor för eldstaden. Men gamla skorstenar kan bli slitna och bör periodvis rehabiliteras. Att tegelskorstenar sällan byggs i nya byggnader idag är mer en fråga om pris och byggteknik än kvalitet.

Foto: Claes Lampi

Ovansidan av skorstenen (delen ovanför taket i det fria) är särskilt sårbar. Med åren kommer väder och vind att korrodera röret och reparationer och nytt murverk kommer då och då att behövas. Det vanligaste misstaget som görs när skorstenar byggs om är att detaljerna rationaliseras bort och att de byggs för tunt. Bilden visar ett exempel på detta, en nygjuten smal skorsten från 2009. Gamla skorstenar var ofta mer voluminösa. Idag kan vi bygga dem smalare, men utseendemässigt är det inte alltid så lyckat. Tänk på det när du förnyar skorstenen på ditt hus.

Inre rehabilitering

Tegelskorstenar blir med tiden slitna på insidan, vilket kan leda till dåligt drag och rökutsläpp. En klassisk anledning är att man byter eldstad och ändrar placeringen av rökröret in i skorstenen. Det gamla hålet är inte ordentligt uppmurat igen, och man får ett sår inuti. Den invändiga putsen kommer också att vittra med tiden. Detta är inte bara en risk för dåligt drag, utan det skapar även brandfarliga skorstenar. Vissa företag är experter på rehabilitering av skorstenar och det rekommenderas att du kontaktar något av dessa företag för besiktning och rehabilitering.

Rör eller glidgjutning i rehabilitering?

Om du ska rehabilitera rördragningen har du ofta valet mellan att sätta in ett modernt rör eller att utföra en glidgjutning. Många proffs kommer att rekommendera rör, men i de flesta fall är glidgjutning också möjligt.

Att föra in ett rör i ett befintligt tegelrör är ett enkelt och säkert sätt att återanvända äldre tegelrör. Samtidigt finns det några nackdelar som du bör vara medveten om:

  • Rörets tvärsnitt minskas. Om du ska elda med många kaminer samtidigt kan detta vara en utmaning.
  • Varje efterföljande utbyte eller rehabilitering av röret är mer komplicerat när ett rör har gjuts in i röret.
  • Ett rör kan också göra det svårt att sätta in flera eldstäder eller flytta intaget mellan kamin och skorsten.

En glidgjutning kommer idealiskt att återställa röret till sitt ursprungliga skick. Då tätar man först eventuella kratrar innan man fyller skarvar och sprickor. Fördelen är att originaltvärsnittet bibehålls och att det är lättare att göra justeringar och reparationer senare. Nackdelen är att det invändiga putsen kan lossna vid till exempel sotning och att processen måste upprepas med jämna mellanrum. Erfarenhetsmässigt håller ett bra slipcast ändå minst 30-40 år.

Valet mellan rör eller glidgjutning beror också på husets konstruktion och eventuella ombyggnader och anpassningar runt och vid rördragningen.