Kategori: Tegelbruk

  • Jukkasjärvi tegelbruk

    JUKKASJÄRVI ett litet samhälle utanför Kiruna hade ett tegelbruk från 1890-talet till 1930-talet. De två första LKAB-bostäderna i Kiruna fick sitt tegel härifrån. Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

  • Junosuando tegelbruk

    JUNOSUANDO TEGELBRUK i Junosuando socken i Pajala. Tegelbruket startades på 1940-talet av fem delägare och förlades till en plats 5 km från samhället. Maskiner köptes in från Svedala och tekniken förmedlades av en representant från leverantören. Under sommarmånaderna slogs tegel av 10-12 man förutom delägarna och på hösten brändes teglet i en periodisk ugn som…

  • Sangis tegelbruk

    SANGIS TEGELBRUK från 1890-talet är dokumenterat av museet i Kalix.