Kategori: Annan ugn

  • Insjöns tegelbruk (Helgnäs)

    Åls socken, Leksand Tegelbruket var beläget vid Insjön 3 km öster om samhället Insjön. Ett äldre tegelbruk fanns på platsen redan under 1880-talet, men den verkliga tegelbruksepoken började först i och med att Bäck-Daniel tillträdde som ägare 1916. Tegelbruket utvecklades, liksom sjötransporterna runt Siljan och experiment gjordes tidigt med sågsplnsinblandning och glacering. 1938 brann tegelbruk…

  • Säffle tegelbruk

    By socken, Säffle 1951/52 byggdes den nya fabriken på Krokstads ägor söder om staden – efter nedläggning av Älfängens tegelbruk. Det nya tegelbruket var ett av de första i landet som helt planerades för truckdrift. Ugnen var en sick-sack-ugn, som 1963 byttes ut mot en modern tunnelugn med en kapacitet på omkring 9 miljoner tegel…

  • Dansjö tegelbruk

    Lekaryds socken, Alvesta Bruket låg vid Dansjö gård 5 km norr om Alvesta. Bruket, som var ett ångtegelbruk, hade en 9-kamnars partialringugn sammanbyggd med en torklada i början av seklet. Årsproduktionen utgjordes av mur- och taktegel samt senare även rör och reveteringstegel och uppgick till omkring 1,5 miljoner tegel. Antalet arbetare var ca 25. Bruket,…