Kategori: Fältugn

  • Hjärtnäs tegelbruk

    Torsagården i Alvestatrakten där tegel brändes i fältugn så sent som på 1920- och 1930-talen.

  • Horrsta tegelbruk

    Tillverkningen ägdes av bönderna i Horrsta och tillkom troligen som ett kooperativ, kanske redan omkring 1840. Ett bland de äldsta i Västerlövsta med någorlunda industriliknande drift. Verksamheten ska ha legat vid Horrstabäcken/Örsundaån, söder om Heby samhälle inte långt från nuvarande industriområde där man funnit mängder av tegelspill i trakten av återvinningscentralen. En annan plats som…

  • Sillbo tegelbruk

    Tegelbruket som anlades på 1870-talet, kanske redan 1865, ligger i sydvästra delen av Huddunge intill en såg- och kvarnrörelse som då redan fanns på platsen. Troligen handlade det vid starten om fältugn eller en enkel periodisk ugn. Axel Rosenlund som köpt fastigheten av sin far behöll egendomen en kort tid innan han flyttade över sitt…