Kategori: Flamugn

  • Ofvanmo tegelbruk

    Ofvanmo tegelbruk i Ramsele socken, Sollefteå, var igång från 1880-talet till 1959. På 1930-talet installerades flamugnar och produktionen ökades till 200.000 tegel per säsong. 8 man som mest hade arbete under säsongen, som inleddes i juni och slutade vid första nattfrost. Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

  • Sörengs tegelbruk

    Bollnäs socken, Bollnäs Det äldre tegelbruket i Söräng brann ned 1922, men kom att återuppföras. Bruket ägdes av Runemo sågverks AB och var ett utpräglat taktegelbruk med flamugnar för bränning av en halv miljon pannor och rör per år (1928). 1939 ägdes bruket av en privatperson och tillverkade 0,7 miljoner tegel. Bruket låg intill järnvägen…

  • Svärdsjö tegelbruk (Boda tegelbruk)

    Svärdsjö socken, Falun Tegelbruket uppfördes vid mitten av 1930-talet intill sågen i Boda. Bruket fick två flamugnar samt torkning i tre våningar ovan ugnarna. 20 man hade arbete vid bruket under den korta säsongen (ca 4 månader) och tillverkade mur-, tak- och rörtegel. 1942 brann anläggningen, men återuppfördes till sommaren 1944. Driften vid det nya…