Kategori: Muffelugn

  • Slottsmöllans tegelbruk

    Företaget startades 1823 av I R Wallberg, som ett färgeri för att redan efter några år utvidgas till att även omfatta ett ylleväveri. 1835 flyttades verksamheten ut till fallen vid Slottsmöllan och i början av 1850-talet grundades det första tegelbruket. Verksamheten har allt sedan dess omfattat textil- och tegeltillverkning. 1856 övergick man till aktiebolagsform då…

  • AB Börringe tegelbruk

    Tegelbruket på Börringe klosters ägor anlades 1884 av greve Beck-Friis och utarrenderades 1886 till byggmästare J G Köhler från Köpenhamn, och från 1894 till dennes son Ove Köhler. Tegelbruket arrenderades av Ove Köhler. Tidigare hade det funnits ett äldre tegelbruk vid godset. Bruket låg vid Börringe järnvägsstation (vid Malmö-Ystads järnväg), där det anlades ett stickspår…