Kategori: Periodisk ugn

  • Solum tegelbruk

    Vid södra sundet utanför Härnösand byggdes ett tegelbruk inför uppförandet av residenset i Härnösand 1785. Bruket drevs sedan fram till 1906. 5-10 man hade arbete under säsongen. Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

  • Barsta tegelbruk

    Barsta startade tillverkningen redan 1848. Lerkranen drevs i början med vattenkraft, senare användes ångmaskin och därefter el. Man brände teglet i en periodisk ugn som rymde 40.000 tegel och hann med ca 3 bränningar per säsong. Teglet skeppades med skutor till köparna vid kusten. Kramfors kommun. Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering.…

  • Vreten tegelbruk

    Edåsa socken, Skövde Tegeltillverkningen vid Vretens egendom har gamla anor, men tog fart först på 1850-talet. Vid Vreten har förutom tegelbruk även funnits ångsåg, kvarn och mejeri och egendomen hade spårförbindelse med Hjo – Stenstorps järnväg. Årsproduktionen låg runt 600.000 tegel strax innan bruket lades ned efter brand 1942. Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i…