Kategori: Ringugn

  • Elfsbyns tegelslageri

    Älvsby socken, Älvsbyn Vid stambanan nära Korsträsks station, 8 km väster om Älvsbyn, uppfördes av Elfsby Tegelslageri AB ett tegelbruk år 1900. Bruket hade en liten ringugn för vedeldning. Maskinerna drevs med ångmaskin och torkningen skedde delvis invid ugnen och delvis i fristående torklador. Produktionen bestod av hand- och maskinslaget fasad- och murtegel. Tegelbruket brann…

  • Holmfors tegelbruk

    Överluleå socken, Boden Vid Holmfors station, 1 mil norr om Boden, uppfördes ett murtegelbruk omkring sekelskiftet. Bruket fick formen av en stor enplansbyggnad innehållande en vedeldad ringugn, en torkugn av Pfeffer & Müllers konstruktion, ångpanne- och maskinrum samt upplag för lera, råsten och färdigbränt tegel. Tillverkningen var nära 2 miljoner murtegel 1904, vilket då var…

  • Framnäs tegelbruk

    Öjebyn, Piteå Tegeltillverkningen vid Framnäs, ca 6 km utanför Piteå, började i blygsam skala 1947 och 1950 byggdes en 16-kammars ringugn. Från starten var man 24 man i produktionen och tillverkningssäsongen omfattade 8 á 9 månader av året. 1954 investerades i f8rbättrad maskinpark, och från 1960 började man tillverka även fasadsten. Årligen tillverkades omkring 2…