Kategori: Tunnelugn

  • Överklintens tegelbruk

    Bygdeå socken, Robertsfors Många bönder slog tegel och brände i fältugnar under 1920-, 30- och 40-talen. 1947 började Elof och Nestor Andersson tillverka tegel i industriell skala. De byggde för en produktion av 500.000 sten och året därpå uppfördes ringugnen och produktionen steg till 2 miljoner. Från 1960, då man byggde torkanläggning, kunde man övergå…

  • Säffle tegelbruk

    By socken, Säffle 1951/52 byggdes den nya fabriken på Krokstads ägor söder om staden – efter nedläggning av Älfängens tegelbruk. Det nya tegelbruket var ett av de första i landet som helt planerades för truckdrift. Ugnen var en sick-sack-ugn, som 1963 byttes ut mot en modern tunnelugn med en kapacitet på omkring 9 miljoner tegel…

  • Bohustegel

    Foss socken, Munkedal Tegelbruket i Torreby byggdes åren 1953/54 och den första produktionen skedde 1955. En ny tunnelugn byggdes 1979 och är av en kort och bred typ. Den äldre tunnelugnen finns också kvar. Max-kapaciteten för bruket ligger kring 15 miljoner tegel, men man har aldrig kört bruket för fullt, utan produktionen brukar ligga på…