Duveds tegelbruk (AB Taktegel)

Åre socken, Åre

En utredning om förutsättningarna för tegeltillverkning i Duved gjordes 1901, på initiativ av byggmästare Chr Andersson i Åre och lantbrukare Olof Andersson i Duved. Förutsättningarna bedömdes som gynnsamma och tegelbruket etablerades omedelbart norr om järnvägslinjen Östersund – Storlien alldeles intill Duveds station.

Bolaget fick namnet AB Taktegel i Duved och årsproduktionen beräknades till 650.000 taktegel och 350.000 mursten. Företaget sysselsatte 40 personer, varav huvudparten var pojkar. Byggnaden var en fyra våningars Svedalaanläggning med förhöjt mittparti. Då bruket brann ned 1942 var leran i det närmaste slut. Trots detta återuppbyggdes bruket 1945 men utan torkvåningar över ringugnen. När nedläggningen skedde är inte känt, men bruket är rivet och området används som upplag av kraftbolaget.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare 1947: Olsson & Gabrielsson


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *