Ekenbergs tegelbruk

Tegelbruket hörde till Ekenbergs gård, men tillverkningen drevs i aktiebolagsform. (Gistads socken, Linköping)

Produktionen var 1928 1,1 miljoner tegel, övervägande dräneringsrör. Nedläggningen skedde 1954.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

En källa uppger att Ekenberg tegelbruk ligger i Norrköpings kommun. Och at Ägar uppges vid ett tillfälle vara A. L. Holm, Skärkind.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *