Ekolsunds tegelbruk & sågverk

Ekolsunds gods i Husby-Sjutolft socken, Enköping, hade tegeltillverkning redan under 1600-talet.

Kring sekelskiftet 1900 hade Ekolsund 31 arbetare och en produktion av en miljon tegel. Från 1916 finns en brandförsäkringshandling som visar att bruket då hade en ringugn med fristående lador för torkning och tegelslageri med två pressar, en för murtegel och en för taktegel.

Drivkraften överfördes med linledning från en intilliggande ångsåg.

Tegelbruket och ångsågen hade då tillsammans 50 arbetare och ägare var två trävaruhandlare från Stockholm, bröderna Oskar och Axel Johansson.

I slutet av 1930-talet tillverkades 2,5 miljoner tegel, varav en tredjedel var tunnväggigt gods. Tegelbruket lades ned 1962.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *