Elfsbyns tegelslageri

Älvsby socken, Älvsbyn

Vid stambanan nära Korsträsks station, 8 km väster om Älvsbyn, uppfördes av Elfsby Tegelslageri AB ett tegelbruk år 1900. Bruket hade en liten ringugn för vedeldning. Maskinerna drevs med ångmaskin och torkningen skedde delvis invid ugnen och delvis i fristående torklador. Produktionen bestod av hand- och maskinslaget fasad- och murtegel. Tegelbruket brann ned 1920.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *