Fajans tegelbruk

Ursprungligen ett ångtegelbruk anlagt 1896 på högra stranden av Ätran, nära utloppet och i Falkenbergs stad. Tegelbruket hade kammarflamugn med 16 kamrar och tillverkade omkring 1915 3 miljoner tegel, fördelade på 1,2 miljoner taktegel (även glacerat), 1 miljon murtegel och 0,8 miljoner rör.

Antalet arbetare var omkring 50 stycken. I slutet av 1910-talet övergick man till elektrifierad drift. I slutet av 1920-talet revs den gamla ugnen och en större modern ringugn med 22 kamrar byggdes i stället, samtidigt som även maskinparken moderniserades och artificiell torkning av murtegel infördes.

Rött fasadtegel, murtegel och rör utgjorde sortimentet vid nedläggningen 1969. Bruket revs på 1970-talet och området är nu bebyggt med småhus.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *