Finspångs tegelbruk

Tegelbruket anlades 1915 vid Grostorp, troligen av Fiskeby Fabriks AB (bildat 1871). Av tillgänglig statistik framgår att murtegel utgjorde brukets största produkt, 0,5 miljoner av sammanlagt 0,7 miljoner tegel (1928). Tegelbruket lades troligen ned på 1940-talet, och i slutet av 1970-talet bebyggdes området med bostäder.

Moderbolag: Fiskeby Fabriks AB, Norrköping.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *