Fittja tegelbruk

Fittja tegelbruk var beläget på Fittjavikens västra strand, norr om Fittja bro och Gamla Södertäljevägen i Botkyrka. Bruket finns belagt sedan 1600-talet. På en lantmäterikarta från 1664 redovisas bruket i detalj. Under 1860-talet tycks tegeltillverkningen ha tagits upp igen, efter att tidigare under 1800-talet ha legat nere.

Fittja tegelbruk 1946. Foto: Oscar Bladh – Digitala stadsmuseet. Public Domain.

Mellan 1885 och 1905 moderniserades bruket med ringugn och ångmaskin. 1905 innehades bruket av W. Hagberg, som också ägde Brogårds tegelbruk, och man tillverkade då ca 1,5 miljon tegel och sysselsatte 30 arbetare. Transporterna skedde huvudsakligen sjövägen, men redan 1906 användes lastbil för vissa frakter. 1914 övertogs bruket av AB Mälardalens tegelbruk.

Bruket kom aldrig att moderniseras trots att det redan vid KF:s övertagande 1947 bedömdes som helt omodernt. Man hade en 18-kammars ringugn och all torkning skedde i sommarlador. Bruket drevs fram till 1964.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *