Fjugestad tegelbruk

Knista socken, Örebro

Tegelbruket anlades i början av 1890-talet. 1906 byggdes en stenkolseldad ringugn och bruket elektrifierades. Bolaget Fjugesta Nya Tegelbruk bildades efter en konkurs 1911. Bruket moderniserades vid slutet av 1910-talet enligt Svedalasystemet.

1915 tillverkades mur-, klint och reveteringstegel samt taktegel och rör. Produktionen var 1928 totalt 1 miljon tegel och 1939 2,3 miljoner.

Under 1950- och 1960-talen gjordes också rött fasadtegel. Bruket brann ned 1967 och verksamheten upphörde. De sista åren gick bruket under namnet AB Fjugestaortens Tegelbruk.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *