AB Flens tegelbruk

AB Flens Tegelbruk konstituerades 1913 och bruket uppfördes så snabbt att tillverkningen kunde starta i april 1914. Ärligen kunde här produceras omkring två miljoner sten (mur-, tak- och rörtegel).

Anläggningen var byggd enligt Svedalasystemet, med torkning i tre våningar ovan produktions- och bränningsdelen i bottenvåningen.

Antalet anställda var omkring 25, och produktionen vanligen omkring 1,5 miljoner tegel. Bruket förde en tynande tillvaro efter kriget och lades ned 1957.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *