Flyinge tegelbruk

Holmby socken, Eslöv

Flyinge tegelbruk byggdes 1912 strax norr om järnvägsstationen, vid linjen Kävlinge – Sjöbo, som hade färdigbyggts några år tidigare (1906).

Bruket byggdes med en liten ringugn, som eldades med kol (under kriget med torv) och hade fristående torklador. Tillverkningen bestod av murtegel, rör och håltegel och uppgick till omkring 2 miljoner enheter per år, varav ca 20% utgjordes av rör. Järnvägen lades ned 1955/56 och tegelbruket några år senare, 1959.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *