Forsaströms tegelbruk

I Forsaström gav fyra vattenfall kraft åt järnbrukets hammarsmedja, manufaktursmedja och masugn. Järnbruket lades ned på 1880-talet och kring sekelskiftet kom i stället ett tegelbruk att dominera verksamheten i Forsaström. (Gärdserums socken, Åtvidaberg)

Bruket drevs av baroniet Ankarsvärd genom Forsaströms Kraft AB fram till 1939, då fem arbetare övertog driften. Till följd av lönsamhetsproblem nedlades driften 1965.

Bruket hade ringugn och friliggande torklador (1922). Produktionen 1928 vid bruket hade samma storlek och sammansättning som vid Falerums tegelbruk (sammanlagt 0,6 miljoner tegel).

Drivkraften för maskinerna var elektrisk, vilket var naturligt då bruket låg alldeles invid Forsaströms nedre kraftverk från 1901.

Ivar Johansson & Co står som ägare på 1940-talet.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *