Forssa tegelbruk

Bollebygds socken, Borås

Tegeltillverkning i anslutning till Forssa gård har förekommit sedan början av 1800-talet, men en mer industriell karaktär fick den först på 1890-talet, då två ringugnar av granit och tegel byggdes.

Bruket förstördes av brand 1904, men återuppbyggdes. 1917 köptes Forssa av byggmästare Oscar Ohlson i Borås och företaget blev aktiebolag. Bruket elektrifierades nu från att tidigare varit ångdrivet. Kapaciteten vid anläggningen utökades till 5 miljoner tegel av olika :sorter. 1928 tillverkades 4 miljoner tegel och antalet anställda var då ca 70 personer.

Vid slutet av 1930-talet var produktionen nära 5 miljoner vid de båda kompletta tillverkningslinjerna. Fabriken tillbyggdes 1947/48 till en kapacitet av 7 till 8 miljoner tegel. 1963 installerades en ny ugn. En omfattande brand 1966 ledde till en stor satsning med två moderna tunnelugnar, varav den ena inte använts sedan oljekrisen 1973.

Bruket tillverkade under 1970-talet enbart fasadtegel, omkring 8 miljoner per år, med ca 25 anställda. Forssa tegelbruk lades ned vid midsommar 1985.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, , ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *