Frugården tegelbruk

Vid Frugården på Vänersnäs fanns tegelbruk redan på 1640-talet. 1875 anlades ett nytt bruk på det äldres plats. Bruket hade lokomobil för driften, ringugn samt en kapacitet på omkring 1 miljon tegel/år. Tegelpressar fanns för murtegel och rör, medan takteglet slogs för hand. Bruket lades ned 1912.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *