Fyrisvalls tegelbruk

Fyrisvalls tegelbruk vid Fyrisån i norra delen av Uppsala, startade kring 1860. Bruket tillverkade under 1900-talet mellan 1,1 och 1,6 miljoner tegel årligen. En tredjedel av produktionen var då taktegel och rör. Fyrisvalls tegelbruk förstördes av brand 1940 och lades ned.

Brukets byggnader är sedan länge borta.

En föregångare till bruket fanns på samma plats på Johan III:s tid omkring 1570. Här kallad Fyrisvalls gamla tegelbruk.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *