Gärds Köpinge tegelbruk

Köpinge socken, Kristianstad

Företaget övergick i aktiebolagsform 1905, men tillverkningen hade ändå närmast karaktären av ett gårdstegelbruk. Produktionen var för skånska förhållanden blygsam och uppgick 1928 endast till 0,3 miljoner murtegel och dikesrör. Verksamheten upphörde troligen 1948.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *