Geddeholms tegelbruk

Irsta socken, Västerås

Geddeholm vid Mälaren var ett godstegelbruk med mycket gamla anor. Sedan bruket byggt ringugn, producerades mellan 1 och 1,5 miljon tegel årligen, varav drygt hälften utgjordes av murtegel och i övrigt av 2-kupigt taktegel och rör.

Bruket brann ned 1957 och kvar blev bara en öppen lada för färdigt tegel nära stranden och en mindre torklada. Arbetarbostäder, garage, rester av hamnen samt banvallen för spåret till lertaget minner också om tegeltillverkningen vid Geddeholm. En äldre tegelugn lär finnas kvar vid själva gården. (1987)

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ägare 1947: Sven Kjellstrand


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *