Getinge tegelbruk

Getinge socken, Halmstad

AB Getinge Tegelfabrik grundades 1896, strax efter uppförandet av tegelbruket invid stationen i Getinge. Bruket tillverkade omkring 2 miljoner murtegel årligen i början av seklet, men efter hand fick rörtegel en allt mer ökande andel av produktionen.

De ca 20 arbetarna vid tegelbruket kunde under vinterhalvåret sysselsättas vid Frökontoret intill, som hade samma ägare. Under 1920-talet övertogs bruket även formellt av AB Hallands Frökontor, grundat 1904, och bruket byggdes om enligt Svedalasystemet.

Torkningen skedde dels i en våning ovan ugnen, dels bredvid ugnen samt i fristående torklador. Tegeltillverkningen lades ned 1960.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *