Gimo tegelbruk

Tegelbruket vid Gimo bruk (Skäfthammars socken, Östhammar) anlades av bruksägaren redan under 1800-talets första hälft och producerade i första hand för järnbrukets eget behov.

1915 tillverkades 750.000 tak- och murtegel. Under andra världskriget innehöll ugnsbyggnaden, som då var i fyra våningar och vind, en flamugn och en då inte längre använd ringugn. Dessutom fanns fyra stora torklador.

Gimo tegelbruk lades ned under 1940-talet. Moderbolag var då Korsnäs sågverks AB, Gävle.

Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

, ,

av

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *