Glumslöf tegelbruk

Glumslövs socken, Landskrona

Sundviks tegelbruk anlades på kusten 7 km norr om Landskrona vid mitten av 1890-talet. Bruket hade danska intressenter och brukets produktion var också helt inriktat på den danska marknaden.

Kring sekelskiftet hade man två ringugnar igång, varav den ena var av den ursprungliga runda typen, med centralt placerad skorsten. Vid de båda ugnarna producerades år 1900 6,9 miljoner 9″ murtegel (dvs av det danska formatet) med en arbetsstyrka på omkring 55 man. Genom utbyggnader ökades kapaciteten ytterligare och produktionen hade en topp 1913 på nära 8 miljoner sten.

I slutet av 1930-talet, då man övergått till det svenska 10″-formatet och till namnet Gumslövs tegelbruk, tillverkades 5 miljoner tegel. 1944, då bruket var helt nerslitet, köptes det upp av Bröderna Edstrand, som på så sätt ville skaffa sig erfarenheter av tegelproduktion och tegelmarknad inför sin storsatsning i Tjustorp. 1948 lades tegelbruket vid Öresund ned och av anläggningen återstår idag ingenting.

Källa: Olsson, L-E. (1987): Tegelbruk i Sverige. En branschinventering. Rapport RAÄ 1987:5. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *